Dit document is een Nederlandse vertaling van een Engelstalig document (http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224).

Deze vertaling werd gemaakt door Andy Camps, vervolgens nagelezen door Ruud Steltenpool en gecorrigeerd door Andy Camps, maar kan nog enkele fouten bevatten. In geval van twijfel verwijzen wij naar de officiële Engelstalige versie.
Dit document is nog niet volledig vertaald. De laatste vertaalde hoofdstukken kunnen nog heel wat fouten bevatten.

Engelse versie:
http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224
Deze versie:
http://www.playgarden.com/html4/cover.html
(zip archief van HTML)
Vertaler:
Andy Camps <andy.camps@playgarden.com>
Auteursrecht:
Copyright © 1999 W3C ( MIT, INRIA, Keio). Alle rechten voorbehouden. W3C-regels betreffende aansprakelijkheid, handelsmerk, documentgebruik en softwarelicentiëring zijn van toepassing.

W3C

HTML 4.01 Specificatie

W3C Aanbeveling 24 December 1999

Deze versie:
http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224
Laatste versie van HTML 4.01:
http://www.w3.org/TR/html401
Laatste versie van HTML 4:
http://www.w3.org/TR/html4
Laatste versie van HTML:
http://www.w3.org/TR/html
Vorige versie van HTML 4.01:
http://www.w3.org/TR/1999/PR-html40-19990824
Vorige HTML 4 Aanbeveling:
http://www.w3.org/TR/1998/REC-html40-19980424
Redacteuren:
Dave Raggett <dsr@w3.org>
Arnaud Le Hors, W3C
Ian Jacobs, W3C
Nederlandse vertaling:
Andy Camps, andy.camps@playgarden.com

Abstract

Deze specificatie definieert de HyperText Markup Language (HTML), de publiceertaal van het World Wide Web. Deze specificatie definieert HTML 4.01, welke een subversie is van HTML 4. Als toevoeging van de tekst, multimedia en hyperlink kenmerken van de vorige versies van HTML (HTML 3.2 [HTML32] en HTML 2.0 [RFC1866]), ondersteunt HTML 4 meer multimediamogelijkheden, scripting talen, style sheets, betere afdrukmiddelen en documenten die meer toegankelijk zijn voor gebruikers met invaliditeiten. HTML 4 neemt ook grote stappen naar de internationalisering van documenten, met het doel het Web werkelijk World Wide te maken.

HTML 4 is een SGML toepassing volgens de Internationale Standaard ISO 8879 -- Standard Generalized Markup Language [ISO8879].

Status van dit document

Dit gedeelte omschrijft de status van dit document op het ogenblik van de publicatie. Andere documenten kunnen dit document vervangen. De laatste status van deze document reeks wordt onderhouden op het W3C.

Dit document specificeert HTML 4.01, welk deel uitmaakt van de HTML 4 lijn van specificaties. De eerste versie van HTML 4 was HTML 4.0 [HTML40], gepubliceerd op 18 December 1997 en herzien op 24 April 1998. Deze specificatie is de eerste HTML 4.01 Aanbeveling. Het bevat niet-editoriale wijzigingen sinds de 24 April versie van HTML 4.0. Er zijn enkele wijzigingen in de DTD's bijvoorbeeld. Dit document veroudert vorige versies van HTML 4.0. W3C zal echter de vorige specificaties beschikbaar blijven houden op de W3C Web site.

Dit document is herzien door W3C Leden en andere geïnteresseerde partijen en is bekrachtigd door de Directeur als een W3C Aanbeveling. Het is een stabiel document en kan gebruikt worden als referentiemateriaal of geciteerd als een normatieve referentie van een document. W3C's rol in het maken van de Aanbeveling is om de aandacht te vestigen op de specificatie en om de verspreiding ervan te promoten. Dit versterkt de functionaliteit en Interoperabiliteit van het Web.

W3C beveelt aan dat User Agents en auteurs (en in het bijzonder, auteurstoepassingen) HTML 4.01 documenten produceren in plaats van HTML 4.0 documenten. W3C raad aan dat auteurs HTML 4 documenten produceren in plaats van HTML 3.2 documenten. Om terugwaartse compatibiliteit te garanderen raad W3C ook aan dat interpretatieprogramma's voor HTML 4 ondersteuning blijven bieden voor HTML 3.2 en HTML 2.0.

Voor information over de volgende generatie van HTML, "The Extensible HyperText Markup Language" [XHTML], verwijzen we naar W3C HTML Activiteit en de lijst van W3C Technische Verslagen.

Dit document is geproduceerd als deel van de W3C HTML Activiteit. De doelstellingen van de HTML Werk Groep (enkel Leden) worden besproken in het HTML Werk Groep charter (enkel Leden).

Een lijst van huidige W3C Aanbevelingen en andere technische documenten kan gevonden worden op http://www.w3.org/TR.

Publieke besprekingen over HTML kenmerken vinden plaats op www-html@w3.org (archieven van www-html@w3.org).

Beschikbare talen

De Engelse versie van deze specificatie is de enige normatieve versie. Voor vertalingen van het Engelse document, bekijk http://www.w3.org/MarkUp/html4-updates/translations.

Errata

De lijst met bekende fouten in deze specificatie is beschikbaar op:
http://www.w3.org/MarkUp/html4-updates/errata

Rapporteer fouten in het Engelstalige document alstublieft aan www-html-editor@w3.org.

Rapporteer fouten in het Nederlandstalige document alstublieft aan andy.camps@playgarden.com.

Korte Inhoudstabel

 1. Over de HTML Specificatie
 2. Introductie HTML 4
 3. Over SGML en HTML
 4. Comformiteit: vereisten en aanbevelingen
 5. HTML Document Representatie - Karakter sets, karakter encodering en entiteiten
 6. Basis HTML data types - Karakter data, kleuren, lengtes, URI's, inhoudstypes, enz.
 7. De globale structuur van een HTML document - het hoofd en lijf van een document
 8. Taal informatie en tekstrichting - Internationale beschouwingen voor tekst
 9. Tekst - alinea's, regels en zinnen
 10. Lijsten - Ongeordend, Geordend en Definitielijsten
 11. Tabellen
 12. Links - Hypertext en media-onafhankelijke Links
 13. Objecten, Figuren en Applets
 14. Style Sheets - Stijl toevoegen aan HTML documenten
 15. Uitlijning, lettertypes en horizontale lijnen
 16. Frames - Meervoudige presentatie van documenten
 17. Formulieren - Gebruikers-input Formulieren: Tekstvelden, Knoppen, Menu's en meer
 18. Scripts - Geanimeerde documenten en Slimme Formulieren
 19. SGML referentie informatie voor HTML - Formele definitie van HTML en geldigheidsverklaring
 20. SGML Declaratie van HTML 4
 21. Document Type Definitie
 22. Transitioneel Document Type Definitie
 23. Frameset Document Type Definitie
 24. Karakter entiteitsreferenties in HTML 4
 1. Wijzigingen
 2. Prestatie, implementatie en Ontwerp Nota's

Volledige Inhoudstabel

 1. Over de HTML 4 Specificatie
  1. Hoe de specificatie georganiseerd is
  2. Document conventies
   1. Elementen en attributen
   2. Nota's en voorbeelden
  3. Dankwoord
   1. Dankwoord voor de huidige herziening
  4. Copyright
 2. Introductie HTML 4
  1. Wat is het World Wide Web?
   1. Introductie tot URI's
   2. Fragment identificatie
   3. Relatieve URI's
  2. Wat is HTML?
   1. Een korte geschiedenis van HTML
  3. HTML 4
   1. Internationalisatie
   2. toegankelijkheid
   3. Tabellen
   4. Samengestelde documenten
   5. Style sheets
   6. Scripting
   7. Afdrukken
  4. Documenten schrijven met HTML 4
   1. Gescheiden structuur en presentatie
   2. Overweeg universele toegankelijkheid tot het web
   3. Documentweergave versnellen met incrementele opbouw
 3. Over SGML en HTML
  1. Introductie SGML
  2. SGML constructies in HTML
   1. Elementen
   2. Attributen
   3. Karakter referentie
   4. Opmerkingen
  3. Hoe de HTML DTD lezen
   1. DTD Opmerkingen
   2. Parameter entiteit definities
   3. Element definities
   4. Attribuut definities
 4. Comformiteit: vereisten en aanbevelingen
  1. Definities
  2. SGML
  3. Het tekst/html inhoudstype
 5. HTML Document Representatie - Karakter sets, Karakter encodering en entiteiten
  1. De Document Karakter Set
  2. Karakter encoderingen
   1. Een encodering kiezen
   2. De karakter encodering specificeren
  3. Karakter referenties
   1. Numerieke karakter referenties
   2. Karakter entiteitsreferenties
  4. Niet-weergeefbare karakters
 6. Basis HTML data types - Karakter data, kleuren, lengtes, URI's, inhoudstypes, enz.
  1. Hoofdletterinformatie
  2. SGML basis types
  3. Tekst strings
  4. URI's
  5. Kleuren
   1. Nota's bij het gebruik van kleuren
  6. Lengtes
  7. Inhoudstypes (MIME types)
  8. Taalcodes
  9. Karakter encoderingen
  10. Enkelvoudige karakters
  11. Datums en tijden
  12. Link types
  13. Media omschrijvers
  14. Script data
  15. Style sheet data
  16. Frame doel namen
 7. De globale structuur van een HTML document - Het hoofd en lijf van een document
  1. Introductie tot de structuur van een HTML document
  2. HTML versie informatie
  3. Het HTML element
  4. Het document hoofd
   1. Het HEAD element
   2. Het TITLE element
   3. Het title attribuut
   4. Meta data
  5. Het document lijf
   1. Het BODY element
   2. Element identificatie: de id en class attributen
   3. Block-level en inline elementen
   4. Elementen groeperen: de DIV en SPAN elementen
   5. Hoofdingen: de H1, H2, H3, H4, H5, H6 elementen
   6. Het ADDRESS element
 8. Taal informatie en tekstrichting - Internationale overwegingen voor tekst
  1. Specificatie van de taal van de inhoud: het lang attribuut
   1. Taalcodes
   2. Overerving van taalcodes
   3. Interpretatie van taalcodes
  2. Specificatie van de richting van tekst en tabellen: het dir attribuut
   1. Introductie tot het bidirectionele algoritme
   2. Overerving van tekstrichtingsinformatie
   3. De richting van ingevoegde tekst bepalen
   4. Te niet doen van het bidirectionele algoritme: het BDO element
   5. Karakter referenties voor richtingsgevoeligheid en samenvoegcontrole
   6. Het effect van style sheets op richtingsgevoeligheid
 9. Tekst - alinea's, regels en zinnen
  1. Witruimte
  2. Gestructureerde tekst
   1. Zin elementen: EM, STRONG, DFN, CODE, SAMP, KBD, VAR, CITE, ABBR en ACRONYM
   2. Citaten: de BLOCKQUOTE en Q elementen
   3. Subscripts en superscripts: de SUB en SUP elementen
  3. Regels en alinea's
   1. ALinea's: het P element
   2. Lijnafbrekingen bepalen
   3. Koppeltekens
   4. Voorgeformateerde tekst: het PRE element
   5. Visuele weergave van alinea's
  4. Documentwijzigingen aangeven: de INS en DEL elementen
 10. Lijsten - Ongeordend, geordend en definitielijsten
  1. Introductie tot lijsten
  2. Ongeordende lijsten (UL), geordende lijsten (OL), en lijst items (LI)
  3. Definitie lijsten: de DL, DT en DD elementen
   1. Visuele weergave van lijsten
  4. De DIR en MENU elementen
 11. Tabellen
  1. Introductie tot tabellen
  2. Elementen om tabellen te construeren
   1. Het TABLE element
   2. Tabel bijschriften: het CAPTION element
   3. Rijgroepen: de THEAD, TFOOT en TBODY elementen
   4. Kolomgroepen: de COLGROUP en COL elementen
   5. Tabel rijen: het TR element
   6. Tabel cellen: de TH en TD elementen
  3. Tabel weergave door visuele User Agents
   1. Randen en lijnen
   2. Horizontale en vertikale uitlijning
   3. Cel marges
  4. Tabel weergave door niet-visuele User Agents
   1. Header informatie associëren met data cellen
   2. Cellen in categoriëen indelen
   3. Algoritme om heading informatie te vinden
  5. Voorbeeldtabel
 12. Links - Hypertext en Media-onafhankelijke Links
  1. Introductie tot links en ankers
   1. Een gelinkte bron bezoeken
   2. Andere link relaties
   3. Specificatie van ankers en links
   4. Link titels
   5. Internationalisatie en links
  2. Het A element
   1. Syntax van ankernamen
   2. Geneste links zijn verboden
   3. Ankers met het id attribuut
   4. Onbeschikbare en onvindbare bronnen
  3. Document relaties: het LINK element
   1. Voorwaartse en terugwaartse links
   2. Links en externe style sheets
   3. Links en search engines
  4. Pad informatie: het BASE element
   1. Ontbinden van relatieve URI's
 13. Objecten, Figuren en Applets
  1. Introductie tot objecten, figuren en applets
  2. Een figuur invoegen: het IMG element
  3. Algemene invoeging: het OBJECT element
   1. Regels voor weergave van objecten
   2. Object initialisatie: het PARAM element
   3. Globaal naamschema voor objecten
   4. Object definities en instanties
  4. Invoegen van een applet: het APPLET element
  5. Nota's over ingevoegde documenten
  6. Figuur mappen
   1. Client-side figuur mappen: de MAP en AREAelementen
   2. Server-side figuur mappen
  7. Visuele presentatie van figuren, objecten en applets
   1. Breedte en hoogte
   2. Witruimte rond figuren en objecten
   3. Randen
   4. Uitlijning
  8. Hoe alternatieve tekst specificeren
 14. Style Sheets - Stijl toevoegen aan HTML documenten
  1. Introductie tot style sheets
  2. Stijl toevoegen aan HTML
   1. De standaard style sheet taal instellen
   2. Inline stijl informatie
   3. Header stijl informatie: het STYLE element
   4. Media types
  3. Externe style sheets
   1. Aangeraden en alternatieve style sheets
   2. Specificatie van externe style sheets
  4. Cascading style sheets
   1. Media-afhankelijke cascades
   2. Overerving en cascading
  5. Stijldata verbergen voor User Agents
  6. Linking naar style sheets met HTTP headers
 15. Uitlijning, lettertypes en horizontale lijnen
  1. Opmaak
   1. Achtergrondkleur
   2. Uitlijning
   3. Zwevende objecten
  2. Lettertypes
   1. Lettertype elementen: de TT, I, B, BIG, SMALL, STRIKE, S en U elementen
   2. Lettertypeinstellingselementen: FONT en BASEFONT
  3. Lijnen: het HR element
 16. Frames - Meervoudige presentatie van documenten
  1. Introductie tot frames
  2. Layout van frames
   1. Het FRAMESET element
   2. Het FRAME element
  3. Specificatie van doelframe informatie
   1. Het standaard doel voor links vastleggen
   2. Doel semantiek
  4. Alternatieve inhoud
   1. Het NOFRAMES element
   2. Lange omschrijving van frames
  5. Inline frames: het IFRAME element
 17. Formulieren - Gebruikers-input Formulieren: Tekstvelden, knoppen, Menu's en meer
  1. Introductie tot formulieren
  2. Controle- elementen
   1. Controle types
  3. Het FORM element
  4. Het INPUT element
   1. Controle types gemaakt met INPUT
   2. Voorbeelden van formulieren die INPUT controle-elementen bevatten
  5. Het BUTTON element
  6. De SELECT, OPTGROUP en OPTION elementen
   1. Voorgeselecteerde opties
  7. Het TEXTAREA element
  8. Het ISINDEX element
  9. Labels
   1. Het LABEL element
  10. Structuur toevoegen aan formulieren: de FIELDSET en LEGEND elementen
  11. Focus geven aan een element
   1. Tabvolgorde
   2. Sneltoetsen
  12. Uitgeschakelde en alleen-lezen controle-elementen
   1. Uitgeschakelde controle-elementen
   2. Alleen-lezen controle-elementen
  13. Formulieren verzenden
   1. Formulier verzendmethode
   2. Succesvolle controle-elementen
   3. Formulier data verwerken
   4. Formulier inhoudstypes
 18. Scripts - Geanimeerde documenten en Slimme Formulieren
  1. Introductie tot scripts
  2. Documenten ontwerpen voor User Agents die scripting ondersteunen
   1. Het SCRIPT element
   2. Specificatie van de scripting taal
   3. Intrinsieke gebeurtenissen
   4. Dynamische aanpassing van documenten
  3. Documenten ontwerpen voor User Agents die geen scripting ondersteunen
   1. Het NOSCRIPT element
   2. Script data verbergen voor User Agents
 19. SGML referentie informatie voor HTML - Formele definitie van HTML en geldigheidsverklaring
  1. Document geldigheid
  2. Voorbeeld SGML catalogus
 20. SGML Definitie van HTML 4
  1. SGML Definitie
 21. Document Type Definitie
 22. Transitionele Document Type Definitie
 23. Frameset Document Type Definitie
 24. Karakter entiteitsreferenties in HTML 4
  1. Introductie tot karakter entiteitsreferenties
  2. Karakter entiteitsreferenties voor ISO 8859-1 karakters
   1. De lijst van karakters
  3. Karakter entiteitsreferenties voor symbolen, wiskundige symbolen en Griekse letters
   1. De lijst van karakters
  4. Karakter entiteitsreferenties voor opmaak-belangrijke en internationalisatiekarakters
   1. De lijst van karakters
 1. Wijzigingen
  1. Wijzigingen tussen 24 april 1998 HTML 4.0 en 24 december 1999 HTML 4.01 versies
   1. Wijzigingen in de specificatie
   2. Fouten die verbeterd werden (Engelse versie)
   3. Kleine typefouten die verbeterd werden (Engelse versie)
   4. Verduidelijkingen
   5. Gekende Browser problemen
  2. Wijzigingen tussen 18 December 1997 en 24 April 1998 versies
   1. Fouten die verbeterd werden (Engelse versie)
   2. Kleine typefouten die verbeterd werden (Engelse versie)
  3. Wijzigingen tussen HTML 3.2 en HTML 4.0 (18 December 1997)
   1. Wijzigingen aan elementen
   2. Wijzigingen aan attributen
   3. Wijzigingen voor toegankelijkheid
   4. Wijzigingen voor meta data
   5. Wijzigingen voor tekst
   6. Wijzigingen voor links
   7. Wijzigingen voor tabellen
   8. Wijzigingen voor figuren, objecten en figuur mappen
   9. Wijzigingen voor formulieren
   10. Wijzigingen voor style sheets
   11. Wijzigingen voor frames
   12. Wijzigingen voor scripting
   13. Wijzigingen voor internationalisatie
 2. Prestatie, implementatie en ontwerp nota's
  1. Nota's over ongeldige documenten
  2. Speciale karakters in URI attribuutwaarden
   1. Niet-ASCII karakters in URI attribuutwaarden
   2. Ampersands in URI attribuutwaarden
  3. SGML implementatie nota's
   1. Lijnafbrekingen
   2. Specificatie van niet-HTML data
   3. SGML eigenschappen met beperkte ondersteuning
   4. Boolean attributen
   5. Gemarkeerde secties
   6. Verwerking van instructies
   7. Kortschrift opmaak
  4. Nota's om search engines te helpen jou Web site te indexeren
   1. Search robots
  5. Nota's over tabellen
   1. Ontwerpbasis
   2. Aangeraden layout algoritmen
  6. Nota's over formulieren
   1. Incrementele weergave
   2. Toekomstprojecten
  7. Nota's over scripting
   1. Gereserveerde syntax voor toekomstige script macro's
  8. Nota's over frames
  9. Nota's over toegankelijkheid
  10. Nota's over veiligheid
   1. Veiligheid voor formulieren