1 Over de HTML 4 Specificatie

Inhoud

  1. Hoe de specificatie georganiseerd is
  2. Document conventies
    1. Elementen en attributen
    2. Nota's en voorbeelden
  3. Dankwoord
    1. Dankwoord voor de huidige herziening
  4. Copyright

1.1 Hoe de specificatie georganiseerd is

Deze specificatie is in de volgende secties verdeeld:

Secties 2 en 3: Introductie HTML 4.01
De introductie omschrijft de plaats van HTML in het World Wide Web, geeft een korte geschiedenis van de ontwikkeling van HTML, benadrukt wat met HTML 4.01 gedaan kan worden en geeft enkele HTML auteurs tips.

De korte SGML handleiding geeft lezers meer inzicht in het begrijpen van de relatie van HTML met SGML en geeft een samenvatting over hoe de HTML Document Type Definitie (DTD) moet gelezen worden.

Secties 4 - 24: HTML 4.01 referentie handleiding
Het grootste stuk van de referentiehandleiding bestaat uit de HTML taalreferentie welke alle elementen en attributen van de taal definieert.

Dit document is georganiseerd per onderwerp in plaats van de grammatica van HTML. Onderwerpen zijn gegroepeerd in drie categoriëen: structuur, presentatie en interactiviteit. Hoewel het niet makkelijk is om HTML constructies perfect in deze categoriëen in te delen, wordt de ervaring van de HTML Werk Groep gereflecteerd. Deze ervaring is dat scheiding van een documentstructuur van zijn presentatie effectievere en onderhoudsvriendelijkere documenten oplevert.

De taal referentie bestaat uit de volgende informatie:

Appendixes
De eerste appendix bevat informatie over wijzigingen van HTML 3.2 om auteurs en programmeurs te helpen met de overgang naar HTML 4.01 en wijzigingen van de 18 December 1997 specificatie. De tweede appendix bevat prestatie en implementatie nota's en is in eerste instantie bedoeld om programmeurs voor User Agents voor HTML 4.01 te helpen.
Referenties
Een lijst van normatieve en informatieve referenties.
Indexes
Drie indexes geven lezers snel toegang tot de definitie van basisconcepten, elementen en attributen.

1.2 Document conventies

Dit document is geschreven met twee soorten lezers in gedachte: auteurs en programmeurs. We hopen dat de specificatie auteurs de tools zullen geven om efficiënte, attractieve en toegankelijke documenten te schrijven zonder hun te fel bloot te stellen aan de implementatiedetails van HTML. Programmeurs daarentegen zouden alles moeten vinden dat ze nodig hebben om geschikte User Agents te maken.

De specificatie kan op verschillende manieren benaderd worden:

1.2.1 Elementen en attributen

Elementnamen zijn geschreven in hoofdletters (bijvoorbeeld BODY). Attribuutnamen zijn geschreven in kleine letters (bijvoorbeeld lang, onsubmit). Herinner dat in HTML elementnamen en attribuutnamen hoofdletterongevoelig zijn; deze conventie is bedoeld om de leesbaarheid te bevorderen.

Element en attribuutnamen in dit document zijn opgemaakt en kunnen in sommige User Agents op een speciale manier weergegeven worden.

Elke attribuut definitie specificeert het type van zijn waarde. Als het type een kleine set van mogelijke waarden toestaat, dan wordt in de definitie de set van waarden gescheiden door een vertikaal streepje (|).

Na de type informatie geeft elke attribuut definitie aan of zijn waarden hoofdlettergevoelig zijn met behulp van een afkorting tussen vierkante haakjes ("[]"). Bekijk het deel over hoofdletter informatie voor details.

1.2.2 Nota's en voorbeelden

Informatieve nota's zijn benadrukt om op te vallen tussen de omstaande tekst en worden mogelijk door sommige User Agents op een speciale manier weergegeven.

Alle voorbeelden die een afgeraden vorm illustreren zijn gemarkeerd als "AFGERADEN VOORBEELD". Afgeraden voorbeelden bevatten ook aangeraden alternatieve oplossingen. Alle voorbeelden die een niet toegestane werkwijze illustreren zijn gemarkeerd als "ILLEGAAL VOORBEELD".

Voorbeelden en nota's zijn opgemaakt en kunnen door sommige User Agents op een speciale manier weergegeven worden.

1.3 Dankwoord

Dank aan iedereen die geholpen heeft om de working drafts te schrijven die in de HTML 4.01 specificatie gestoken werden en aan iedereen die suggesties en correcties toegezonden hebben.

Grote dank aan de Web Accessibility Initiative task force (WAI HC group) voor hun werk aan de verbetering van de toegankelijkheid van HTML en aan T.V. Raman (Adobe) voor zijn vroege werk aan de ontwikkeling van toegankelijke formulieren.

De auteurs van deze specificatie, de leden van de W3C HTML Working Group verdienen een dik applaus voor hun ijverige herziening van dit document, hun constructieve opmerkingen en hun harde werk: John D. Burger (MITRE), Steve Byrne (JavaSoft), Martin J. Dürst (University van Zurich), Daniel Glazman (Electricité de France), Scott Isaacs (Microsoft), Murray Maloney (GRIF), Steven Pemberton (CWI), Robert Pernett (Lotus), Jared Sorensen (Novell), Powell Smith (IBM), Robert Stevahn (HP), Ed Tecot (Microsoft), Jeffrey Veen (HotWired), Mike Wexler (Adobe), Misha Wolf (Reuters) en Lauren Wood (SoftQuad).

Dank je Dan Connolly (W3C) voor rigoreus en overvloedige input als deeltijdse editor en attente leiding als voorzitter van de HTML Working Group. Dank je Sally Khudairi (W3C) voor je onmisbare werk aan persberichten.

Dank aan David M. Abrahamson en Roger Price voor hun zorgvuldig lezen van de specificatie en opbouwende opmerkingen.

Dank aan Jan Kärrman, auteur van html2ps voor het zovele helpen in het maken van een de Postscript versie van de specificatie.

Bijzondere hulp van het W3C in Sophia-Antipolis waren Janet Bertot, Bert Bos, Stephane Boyera, Daniel Dardailler, Yves Lafon, Håkon Lie, Chris Lilley en Colas Nahaboo (Bull).

Tenslotte, bedankt Tim Berners-Lee, zonder wie dit allemaal niet mogelijk geweest zou zijn.

1.3.1 Dankwoord voor de huidige herziening

Veel dank aan Shane McCarron voor het vinden van fouten in deze herziening van de specificatie. (Engelse versie)

1.4 Copyright

Voor informatie over auteursrechten, raadpleeg de W3C Intellectual Property Notice, de W3C Document Notice, en de W3C IPR Software Notice.