C. XHTML 1.1 Document Type Definition

Inhoud

Deze appendix is normatief.

C.1. SGML Open Catalog Entry voor XHTML 1.1

Dit deel bevat de SGML Open Catalog-format definitie [CATALOG] van de XHTML 1.1 FPI.

-- .......................................................................... --
-- File catalog ............................................................ --

-- XHTML 1.1 Catalog Data Bestand

  Revisie: @(#)xhtml11.cat 1.9 2001/04/04 SMI

  Raadpleeg "Entity Management", SGML Open Technical Resolution 9401 voor gedetaileerde
  informatie over levering en gebruik van catalog data. Dit document is beschikbaar 
  bij OASIS op de URL:

    <http://www.oasis-open.org/html/tr9401.html>
--

-- .......................................................................... --
-- SGML declaration associated with XHTML .................................. --

OVERRIDE YES

SGMLDECL "xml1.dcl"

-- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: --

-- XHTML 1.1 DTD modular driver bestand .................................... --
-- merk op dat de locale afgevlakte versie van de DTD gebruikt. Als je wilt dat 
  jouw catalog de master versie van de XHTML Modules gebruikt, wijzig dan de 
  de verwijzing xhtml11-flat.dtd in xhtml11.dtd
--

PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"                "xhtml11-flat.dtd"

-- XHTML 1.1 framework modules .............................................. --

PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML 1.1 Document Model 1.0//EN"    "xhtml11-model-1.mod"

-- Einde van catalog data ..................................................... --
-- .......................................................................... --


C.2. XHTML 1.1 Driver

Dit deel bevat de driver voor de XHTML 1.1 document type uitvoering als een XML DTD. Het vetrouwt op XHTML module uitvoeringen gedefinieerd in [XHTMLMOD] en in [RUBY].

<!-- ....................................................................... -->
<!-- XHTML 1.1 DTD ........................................................ -->
<!-- bestand: xhtml11.dtd
-->

<!-- XHTML 1.1 DTD


   This is XHTML, a reformulation of HTML as a modular XML application.

   The Extensible HyperText Markup Language (XHTML)
   Copyright 1998-2001 World Wide Web Consortium
    (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de
     Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University).
     All Rights Reserved.

   Permission to use, copy, modify and distribute the XHTML DTD and its 
   accompanying documentation for any purpose and without fee is hereby 
   granted in perpetuity, provided that the above copyright notice and 
   this paragraph appear in all copies. The copyright holders make no 
   representation about the suitability of the DTD for any purpose.

   It is provided "as is" without expressed or implied warranty.

    Author:   Murray M. Altheim 
    Revision:  $Id: xhtml11.dtd,v 1.21 2001/05/29 16:37:01 ahby Exp $


   Dit is XHTML, een herformulering van HTML als een modulaire XML toepassing.

   De Extensible HyperText Markup Language (XHTML)
   Copyright 1998-2001 World Wide Web Consortium
    (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de
     Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University).
     Alle Rechten Voorbehouden.

   Toelating voor gebruik, kopie, wijziging en verspreiding van de XHTML DTD en de 
	 bijhorende documentatie voor elk doel en zonder vergoeding wordt hierbij 
   in eeuwigheid gegeven op voorwaarde dat de bovenstaande copyright vermelding en 
   deze alinea verschijnen in alle kopieën. De copyright houders spreken zich 
   niet uit over de geschiktheid van de DTD voor eender welk doel.

   Het is "als is" zonder uitgedrukte of veronderstelde garantie.

    Auteur:   Murray M. Altheim <altheim@eng.sun.com>
    Revisie:  $Id: xhtml11.dtd,v 1.21 2001/05/29 16:37:01 ahby Exp $

-->
<!-- Dit is het driver bestand voor versie 1.1 van de XHTML DTD.

   Gebruik aub. deze formele publieke identificatie om het te identificeren:

     "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
-->
<!ENTITY % XHTML.version "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" >

<!-- Gebruik deze URI om de standaard namespace te identificeren:

     "http://www.w3.org/1999/xhtml"

   Raadpleeg de Qualified Names module voor informatie
   over het gebruik van namespace toevoegingen (prefixes) in de DTD.
-->
<!ENTITY % NS.prefixed "IGNORE" >
<!ENTITY % XHTML.prefix "" >

<!-- Gereserveerd voor gebruik met de XLink namespace:
-->
<!ENTITY % XLINK.xmlns "" >
<!ENTITY % XLINK.xmlns.attrib "" >

<!-- Als je bijvoorbeeld XHTML 1.1 directly gebruikt, gebruik dan de FPI
   in de DOCTYPE declaratie, met het xmlns attribuut op het document element 
	 om de standaard namespace te identificeren:

    <?xml version="1.0"?>
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "xhtml11.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
       xml:lang="nl">
    ...
    </html>

   Revisies:
   (geen)
-->

<!-- Gereserveerd voor toekomstig gebruik met document profielen -->
<!ENTITY % XHTML.profile "" >

<!-- Bidirectionele Tekst eigenschappen
   Deze eigenschap-test entiteit wordt gebruikt om elementen en 
   attributen te declareren die gebruikt worden voor bidirectionele tekst ondersteuning.
-->
<!ENTITY % XHTML.bidi "INCLUDE" >

<?doc type="doctype" role="title" { XHTML 1.1 } ?>

<!-- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -->

<!-- Pre-Framework Redeclaratie plaatshouder .................... -->
<!-- dit dient als een locatie om opmaakdeclaraties in te voegen
   in de DTD voorafgaand aan de framework declaraties.
-->
<!ENTITY % xhtml-prefw-redecl.module "IGNORE" >
<![%xhtml-prefw-redecl.module;[
%xhtml-prefw-redecl.mod;
<!-- end of xhtml-prefw-redecl.module -->]]>

<!ENTITY % xhtml-events.module "INCLUDE" >

<!-- Inline Style Module ........................................ -->
<!ENTITY % xhtml-inlstyle.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-inlstyle.module;[
<!ENTITY % xhtml-inlstyle.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Inline Style 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-inlstyle-1.mod" >
%xhtml-inlstyle.mod;]]>

<!-- declareer Document Model module vastgelegd in framework
-->
<!ENTITY % xhtml-model.mod
   PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML 1.1 Document Model 1.0//EN"
      "xhtml11-model-1.mod" >

<!-- Modular Framework Module (vereist) ......................... -->
<!ENTITY % xhtml-framework.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-framework.module;[
<!ENTITY % xhtml-framework.mod
   PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML Modular Framework 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-framework-1.mod" >
%xhtml-framework.mod;]]>

<!-- Post-Framework Redeclaratie plaatshouder ................... -->
<!-- dit dient als een locatie om opmaakdeclararties in te voegen 
   in de DTD volgend op de framework declaraties.
-->
<!ENTITY % xhtml-postfw-redecl.module "IGNORE" >
<![%xhtml-postfw-redecl.module;[
%xhtml-postfw-redecl.mod;
<!-- end of xhtml-postfw-redecl.module -->]]>

<!-- Text Module (vereist) ..................................... -->
<!ENTITY % xhtml-text.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-text.module;[
<!ENTITY % xhtml-text.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Text 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-text-1.mod" >
%xhtml-text.mod;]]>

<!-- Hypertext Module (vereist) ................................. -->
<!ENTITY % xhtml-hypertext.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-hypertext.module;[
<!ENTITY % xhtml-hypertext.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Hypertext 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-hypertext-1.mod" >
%xhtml-hypertext.mod;]]>

<!-- Lists Module (vereist) .................................... -->
<!ENTITY % xhtml-list.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-list.module;[
<!ENTITY % xhtml-list.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Lists 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-list-1.mod" >
%xhtml-list.mod;]]>

<!-- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -->

<!-- Edit Module ................................................ -->
<!ENTITY % xhtml-edit.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-edit.module;[
<!ENTITY % xhtml-edit.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Editing Elements 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-edit-1.mod" >
%xhtml-edit.mod;]]>

<!-- BIDI Override Module ....................................... -->
<!ENTITY % xhtml-bdo.module "%XHTML.bidi;" >
<![%xhtml-bdo.module;[
<!ENTITY % xhtml-bdo.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML BIDI Override Element 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-bdo-1.mod" >
%xhtml-bdo.mod;]]>

<!-- Ruby Module ................................................ -->
<!ENTITY % Ruby.common.attlists "INCLUDE" >
<!ENTITY % Ruby.common.attrib "%Common.attrib;" >
<!ENTITY % xhtml-ruby.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-ruby.module;[
<!ENTITY % xhtml-ruby.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Ruby 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/ruby/xhtml-ruby-1.mod" >
%xhtml-ruby.mod;]]>

<!-- Presentation Module ........................................ -->
<!ENTITY % xhtml-pres.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-pres.module;[
<!ENTITY % xhtml-pres.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Presentation 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-pres-1.mod" >
%xhtml-pres.mod;]]>

<!-- Link Element Module ........................................ -->
<!ENTITY % xhtml-link.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-link.module;[
<!ENTITY % xhtml-link.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Link Element 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-link-1.mod" >
%xhtml-link.mod;]]>

<!-- Document Metainformation Module ............................ -->
<!ENTITY % xhtml-meta.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-meta.module;[
<!ENTITY % xhtml-meta.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Metainformation 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-meta-1.mod" >
%xhtml-meta.mod;]]>

<!-- Base Element Module ........................................ -->
<!ENTITY % xhtml-base.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-base.module;[
<!ENTITY % xhtml-base.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Base Element 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-base-1.mod" >
%xhtml-base.mod;]]>

<!-- Scripting Module ........................................... -->
<!ENTITY % xhtml-script.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-script.module;[
<!ENTITY % xhtml-script.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Scripting 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-script-1.mod" >
%xhtml-script.mod;]]>

<!-- Style Sheets Module ......................................... -->
<!ENTITY % xhtml-style.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-style.module;[
<!ENTITY % xhtml-style.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Style Sheets 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-style-1.mod" >
%xhtml-style.mod;]]>

<!-- Image Module ............................................... -->
<!ENTITY % xhtml-image.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-image.module;[
<!ENTITY % xhtml-image.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Images 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-image-1.mod" >
%xhtml-image.mod;]]>

<!-- Client-side Image Map Module ............................... -->
<!ENTITY % xhtml-csismap.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-csismap.module;[
<!ENTITY % xhtml-csismap.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Client-side Image Maps 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-csismap-1.mod" >
%xhtml-csismap.mod;]]>

<!-- Server-side Image Map Module ............................... -->
<!ENTITY % xhtml-ssismap.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-ssismap.module;[
<!ENTITY % xhtml-ssismap.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Server-side Image Maps 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-ssismap-1.mod" >
%xhtml-ssismap.mod;]]>

<!-- Param Element Module ....................................... -->
<!ENTITY % xhtml-param.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-param.module;[
<!ENTITY % xhtml-param.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Param Element 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-param-1.mod" >
%xhtml-param.mod;]]>

<!-- Embedded Object Module ..................................... -->
<!ENTITY % xhtml-object.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-object.module;[
<!ENTITY % xhtml-object.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Embedded Object 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-object-1.mod" >
%xhtml-object.mod;]]>

<!-- Tables Module ............................................... -->
<!ENTITY % xhtml-table.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-table.module;[
<!ENTITY % xhtml-table.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Tables 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-table-1.mod" >
%xhtml-table.mod;]]>

<!-- Forms Module ............................................... -->
<!ENTITY % xhtml-form.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-form.module;[
<!ENTITY % xhtml-form.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Forms 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-form-1.mod" >
%xhtml-form.mod;]]>

<!-- Legacy Markup ............................................... -->
<!ENTITY % xhtml-legacy.module "IGNORE" >
<![%xhtml-legacy.module;[
<!ENTITY % xhtml-legacy.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Legacy Markup 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-legacy-1.mod" >
%xhtml-legacy.mod;]]>

<!-- Document Structure Module (vereist) ....................... -->
<!ENTITY % xhtml-struct.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-struct.module;[
<!ENTITY % xhtml-struct.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Document Structure 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-struct-1.mod" >
%xhtml-struct.mod;]]>

<!-- einde van XHTML 1.1 DTD ................................................. -->
<!-- ....................................................................... -->

C.3. XHTML 1.1 Aanpassingen

Een XHTML Family Document Type (zoals XHTML 1.1) moet het inhoudsmodel dat het gebruikt definiëren. Dit wordt gedaan door een aparte inhoudsmodel module die vastgelegd wordt door het XHTML Modular Framework. De inhoudsmodel module en de XHTML 1.1 Driver (hierboven) werken samen om de module-uitvoeringen aan te passen aan de specifieke vereisten van het document type. De inhoudsmodel module voor XHTML 1.1 wordt hierna gedefinieerd:

<!-- ....................................................................... -->
<!-- XHTML 1.1 Document Model Module ...................................... -->
<!-- file: xhtml11-model-1.mod

   Dit is XHTML 1.1, een herformulering van HTML als een modulaire XML toepassing.
   Copyright 1998-2001 W3C (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved.
   Revision: $Id: xhtml11-model-1.mod,v 1.13 2001/05/29 16:37:01 ahby Exp $ SMI

   Deze DTD module is geïdentificeerd door de PUBLIC en SYSTEM identificatie:

    PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML 1.1 Document Model 1.0//EN"
    SYSTEM "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11-model-1.mod"

   Revisies:
   (geen)
   ....................................................................... -->

<!-- XHTML 1.1 Document Model

   Deze module omschrijft de groepering van elementen die de
   gemeenschappelijke inhoudsmodellen voor XHTML elementen bepalen.

   XHTML heeft drie basis inhoudsmodellen:

     %Inline.mix; karakter-niveau elementen
     %Block.mix;  blok elementen, zoals alinea's en lijsten
     %Flow.mix;  alle mogelijke blok of inline elementen

   Alle parameter entiteiten die gedeclareerd worden in deze module mogen gebruikt 
   worden om element inhoudsmodellen te maken, maar de bovenstaande drie worden
   beschouwd als 'global' (voor zover dit begrip hier van toepassing is).

   Het gereserveerde woord '#PCDATA' (dat een tekst string aangeeft) wordt nu 
	 expliciet mee opgenomen met elke element declaratie die gedeclareerd wordt
   als mixed inhoud, aangezien XML vereist dat deze token eerst voorkomt in een 
	 inhoudsmodel specificatie.
-->
<!-- Uitbreiding van het Model

   Terwijl deze module in een aantal gevallen herschreven moet worden om
   te voldoen aan de wijzigingen aan het document model, mogen kleine uitbreidingen
   gerealiseerd worden door redeclarering van elk van de drie *.extra;
   parameter entiteiten om extensie element types als volgt te bevatten:

     %Misc.extra;  welke ouder (parent) kan elk blok of 
             inline element zijn.

     %Inline.extra; welke ouder (parent) kan elk inline element zijn.

     %Block.extra;  welke ouder (parent) kan elk block element zijn.

   Wanneer ze gebruikt worden moeten deze parameter entiteiten een OF-gescheiden
   lijst vormen die begint met een OF scheiding ("|"), zoals "| a | b | c"

   Alle blok en inline *.class parameter entiteiten die geen deel uitmaken 
   van de *struct.class classen beginnen met "| " om uitsluiting van mixes 
	 toe te laten.
-->

<!-- .............. Optionele Elementen in head .................. -->

<!ENTITY % HeadOpts.mix
   "( %script.qname; | %style.qname; | %meta.qname;
   | %link.qname; | %object.qname; )*"
>

<!-- ................. Allerlei (Miscellaneous) Elementen .................. -->

<!-- ins en del worden gebruikt om bewerkingswijzigingen aan te geven
-->
<!ENTITY % Edit.class "| %ins.qname; | %del.qname;" >

<!-- script en noscript worden gebruikt om scripts en alternatieve 
   inhoud te bevatten
-->
<!ENTITY % Script.class "| %script.qname; | %noscript.qname;" >

<!ENTITY % Misc.extra "" >

<!-- Deze elementen zijn block noch inline en kunnen 
   fundamenteel overal in de document body gebruikt worden.
-->
<!ENTITY % Misc.class
   "%Edit.class;
   %Script.class;
   %Misc.extra;"
>

<!-- .................... Inline Elementen ...................... -->

<!ENTITY % InlStruct.class "%br.qname; | %span.qname;" >

<!ENTITY % InlPhras.class
   "| %em.qname; | %strong.qname; | %dfn.qname; | %code.qname;
   | %samp.qname; | %kbd.qname; | %var.qname; | %cite.qname;
   | %abbr.qname; | %acronym.qname; | %q.qname;" >

<!ENTITY % InlPres.class
   "| %tt.qname; | %i.qname; | %b.qname; | %big.qname;
   | %small.qname; | %sub.qname; | %sup.qname;" >

<!ENTITY % I18n.class "| %bdo.qname;" >

<!ENTITY % Anchor.class "| %a.qname;" >

<!ENTITY % InlSpecial.class
   "| %img.qname; | %map.qname;
   | %object.qname;" >

<!ENTITY % InlForm.class
   "| %input.qname; | %select.qname; | %textarea.qname;
   | %label.qname; | %button.qname;" >

<!ENTITY % Inline.extra "" >

<!ENTITY % Ruby.class "| %ruby.qname;" >

<!-- %Inline.class; neemt alle inline elementen gebruikt
   als een component op in mixes
-->
<!ENTITY % Inline.class
   "%InlStruct.class;
   %InlPhras.class;
   %InlPres.class;
   %I18n.class;
   %Anchor.class;
   %InlSpecial.class;
   %InlForm.class;
   %Ruby.class;
   %Inline.extra;"
>

<!-- %InlNoRuby.class; neemt alle inline elementen, behalve 
   ruby, gebruikt als een component op in mixes
-->
<!ENTITY % InlNoRuby.class
   "%InlStruct.class;
   %InlPhras.class;
   %InlPres.class;
   %I18n.class;
   %Anchor.class;
   %InlSpecial.class;
   %InlForm.class;
   %Inline.extra;"
>

<!-- %NoRuby.content; neemt alle inlines behalve ruby op 
-->
<!ENTITY % NoRuby.content
   "( #PCDATA
   | %InlNoRuby.class;
   %Misc.class; )*"
>

<!-- %InlNoAnchor.class; neemt alle niet-anker inlines gebruikt
   als een component op in mixes
-->
<!ENTITY % InlNoAnchor.class
   "%InlStruct.class;
   %InlPhras.class;
   %InlPres.class;
   %I18n.class;
   %InlSpecial.class;
   %InlForm.class;
   %Ruby.class;
   %Inline.extra;"
>

<!-- %InlNoAnchor.mix; neemt alle niet-anker inlines op
-->
<!ENTITY % InlNoAnchor.mix
   "%InlNoAnchor.class;
   %Misc.class;"
>

<!-- %Inline.mix; neemt alle inline elementen inclusief %Misc.class; op
-->
<!ENTITY % Inline.mix
   "%Inline.class;
   %Misc.class;"
>

<!-- ..................... Blok Elementen ...................... -->

<!-- In de HTML 4.0 DTD, werden hoofding en lijst elementen opgenomen 
   in de %block; parameter entiteit. De %Heading.class; en %List.class; 
	 parameter entiteiten moeten nu expliciet opgenomen worden op element 
	 declaraties waar ze gewenst zijn.
-->

<!ENTITY % Heading.class
   "%h1.qname; | %h2.qname; | %h3.qname;
   | %h4.qname; | %h5.qname; | %h6.qname;" >

<!ENTITY % List.class "%ul.qname; | %ol.qname; | %dl.qname;" >

<!ENTITY % Table.class "| %table.qname;" >

<!ENTITY % Form.class "| %form.qname;" >

<!ENTITY % Fieldset.class "| %fieldset.qname;" >

<!ENTITY % BlkStruct.class "%p.qname; | %div.qname;" >

<!ENTITY % BlkPhras.class
   "| %pre.qname; | %blockquote.qname; | %address.qname;" >

<!ENTITY % BlkPres.class "| %hr.qname;" >

<!ENTITY % BlkSpecial.class
   "%Table.class;
   %Form.class;
   %Fieldset.class;"
>

<!ENTITY % Block.extra "" >

<!-- %Block.class; neemt alle blok elementen gebruikt 
   als een component op in mixes
-->
<!ENTITY % Block.class
   "%BlkStruct.class;
   %BlkPhras.class;
   %BlkPres.class;
   %BlkSpecial.class;
   %Block.extra;"
>

<!-- %Block.mix; neemt alle blok elementen plus %Misc.class; op
-->
<!ENTITY % Block.mix
   "%Heading.class;
   | %List.class;
   | %Block.class;
   %Misc.class;"
>

<!-- ................ Alle Inhoud Elementen .................. -->

<!-- %Flow.mix; neemt alle tekst inhoud, blok en inline op
-->
<!ENTITY % Flow.mix
   "%Heading.class;
   | %List.class;
   | %Block.class;
   | %Inline.class;
   %Misc.class;"
>

<!-- einde van xhtml11-model-1.mod -->