1. Introductie

Dit deel is normatief.

Met de introductie van de XHTML familie van modules en document types hielp het W3C de Internet inhoudontwikkelingsgemeenschap van de dagen van misvormde, niet-standaard opmaak naar de goed gevormde, geldige wereld van XML [XML]. In XHTML 1.0 werd deze beweging gematigd door het doel een gemakkelijke migratie van bestaande HTML 4 (of eerdere) gebaseerde inhoud naar XHTML en XML. Met de komst van de XHTML modules gedefinieerd in Modularization of XHTML heeft het W3C de ondersteuning voor afgekeurde elementen en attributen verwijderd van de XHTML familie. Deze elementen en attributen waren hoofdzakelijk presentatie-georiënteerde functionaliteit die beter behandeld wordt via style sheets of client-specifiek standaard gedrag.

Voortgaand zullen XHTML familie document types gebaseerd worden op deze nieuwe, beter gestructureerde functionele verzameling. In deze specificatie heeft de W3C HTML Working Group een initieel document type gedefineerd dat enkel gebaseerd is op modules. Dit document type werd ontworpen om uitwisselbaar te zijn tussen een grote verzameling van client toestellen en bruikbaar voor de meerderheid van Internet inhoud. Inhoudontwerpers die hun inhoud baseren op de functionaliteit uitgedrukt in deze specificatie kunnen gerust zijn dat het op een consequente manier uitwisselbaar is tussen XHTML familie Conforme user agents.