3. Het XHTML 1.1 Document Type

Dit deel is normatief.

Het XHTML 1.1 document type is een volledig functioneel document type met rijke semantiek. Het is echter niet zo gevarieerd in functionaliteit als de XHTML 1.0 Transitional of Frameset document types. Deze document types definieerden veel presentationele componenten die beter behandeld worden door style sheets of andere gelijkkaardige mechanismen. Aangezien het XHTML 1.1 document type exclusief gebaseerd is op de mogelijkheden gedefinieerd in de XHTML modules [XHTMLMOD], bevat het geen van de afgekeurde functionaliteit van XHTML 1.0 noch van HTML 4. Ondanks deze uitzonderingen, of misschien dankzij hen, is het XHTML 1.1 document type een solide basis voor toekomstige document types die gericht zijn op verschillende user agent omgevingen.

Het XHTML 1.1 document type is gemaakt uit de volgende XHTML modules. De elementen, attributen en minimale inhoudsmodellen geassocieerd met deze modules worden gedefinieerd in "Modularization of XHTML" [XHTMLMOD]). De elementen worden hier ter informatie vermeld, maar de definities in "Modularization of XHTML" zouden beschouwd moeten worden als definitief. In de on-line versie van dit document, linken de module namen in de onderstaande lijst naar de definities van de modules binnen de huidige versie van "Modularization of XHTML".

Structuur Module*
body, head, html, title
Tekst Module*
abbr, acronym, address, blockquote, br, cite, code, dfn, div, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, kbd, p, pre, q, samp, span, strong, var
Hypertext Module*
a
Lijst Module*
dl, dt, dd, ol, ul, li
Object Module
object, param
Presentatie Module
b, big, hr, i, small, sub, sup, tt
Bewerking Module
del, ins
Bidirectionele Tekst Module
bdo
Formulier Module
button, fieldset, form, input, label, legend, select, optgroup, option, textarea
Tabel Module
caption, col, colgroup, table, tbody, td, tfoot, th, thead, tr
Figuur Module
img
Client-side Image Map Module
area, map
Server-side Image Map Module
Attribute ismap op img
Intrinsieke Gebeurtenis Module
Gebeurtenis attributen
Meta informatie Module
meta
Scripting Module
noscript, script
Stylesheet Module
style element
Style Attribuut Module Afgekeurd
style attribuut
Link Module
link
Base Module
base

XHTML gebruikt ook de Ruby Annotation module zoals gedefinieerd in [RUBY]:

Ruby Annotation Module
ruby, rbc, rtc, rb, rt, rp

Er zijn geen bijkomende definities vereist door dit document type. Een implementatie van dit document type als een XML DTD is gedefinieerd in Appendix C.