2. Gelijkvormigheidsdefinitie

Inhoud

Dit deel is normatief.

De sleutelwoorden "MOET", "MAG NIET", "VEREIST", "ZULLEN", "ZULLEN NIET", "ZOUDEN", "AANBEVOLEN", "KUNNEN", en "OPTIONEEL" in dit document moeten geïnterpreteerd worden zoals omschreven in [RFC2119].

2.1. Document Conformiteit

Deze versie van XHTML biedt een definitie van strict Conforme XHTML documenten, welke beperkt worden tot elementen en attributen van de XHTML namespace.

2.1.1. Strict Conforme Documenten

Een strict gelijkvormig XHTML 1.1 document is een document dat enkel de mogelijkheden vereist omschreven als verplicht in deze specificatie. Een dergelijk document moet voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 1. Het document moet voldoen aan de beperkingen uitgedrukt in Appendix C.

 2. Het basis (root) element van het document moet <html> zijn.

 3. Het basis (root) element van het document moet de XHTML namespace aanwijzen door gebruik te maken van het xmlns attribuut [XMLNAMES]. De namespace aanduiding voor XHTML is "http://www.w3.org/1999/xhtml".

 4. Er moet een DOCTYPE declaratie in het document staan voor het basis (root) element. Indien aanwezig moet de publieke identifier opgenomen in de DOCTYPE declaratie verwijzen naar de DTD die gevonden kan worden in Appendix C gebruik makend van de Formal Public Identifier ervan. De systeem identificatie kan overeenkomend aangepast worden.

  <!DOCTYPE
   html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
  

Hier is een voorbeeld van een XHTML 1.1 document.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="nl" >
 <head>
  <title>Virtuel Bibliotheek</title>
 </head>
 <body>
  <p>Verplaatst naar <a href="http://vlib.org/">vlib.org</a>.</p>
 </body>
</html>

Merk op dat in dit voorbeeld de XML declaratie mee opgenomen werd. Een XML declaratie zoals de bovenstaande is niet vereist in alle XML documenten. XHTML document auteurs worden sterj aangeraden om XML declaraties in al hun documenten te gebruiken. Zo een declaratie is vereist wanneer de karakter codering van het document anders is dan de standaard UTF-8 of UTF-16.

2.2. User Agent Conformiteit

Een Conforme user agent moet voldoen aan alle user agent gelijkvormigheidsvereisten gedefinieerd in [XHTMLMOD].