A. Wijzigingen van XHTML 1.0 Strict

Deze appendix is informatief.

Deze Appendix omschrijft de verschillen tussen XHTML 1.1 en XHTML 1.0 Strict. XHTML 1.1 symboliseert een vertrek van zowel HTML 4 als XHTML 1.0. Het belangrijkst is de verwijdering van eigenschappen die afgekeurd waren. In het algemeen is de strategie om een opmaaktaal te definiëren die rijk is in structurele functionaliteit, maar die vertrouwt op style sheets voor de weergave.

De verschillen kunnen als volgt samengevat worden:

  1. Op elk element is het lang attribuut verwijderd ten voordele van het xml:lang attribuut (zoals gedefinieerd in [XHTMLMOD]).
  2. Op de a en map elementen is het name attribuut verwijderd ten voordele van het id attribuut (zoals gedefinieerd in [XHTMLMOD]).
  3. De "ruby" verzameling van elementen is toegevoegd (zoals gedefinieerd in [RUBY]).