Dit document is een Nederlandse vertaling van een Engelstalig document (http://www.w3.org/TR/xhtml11/).

Deze vertaling werd gemaakt door Andy Camps, maar kan nog enkele fouten bevatten. In geval van twijfel verwijzen wij naar de officiële Engelstalige versie.

Engelse versie:
http://www.w3.org/TR/xhtml11/
Deze versie:
http://www.playgarden.com/w3c/TR/xhtml11/Overview.html
(zip archief van HTML)
(Versie uit één bestand)
Vertaler:
Andy Camps <andy.camps@playgarden.com>
Auteursrecht:
Copyright © 1999 W3C ( MIT, INRIA, Keio). Alle rechten voorbehouden. W3C-regels betreffende aansprakelijkheid, handelsmerk, documentgebruik en softwarelicentiëring zijn van toepassing.

W3C

XHTML 1.1 - Module-gebaseerde XHTML

W3C Aanbeveling 31 mei 2001

Deze versie:
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xhtml11-20010531
(Versie uit één bestand of ZIP archief )
Laatste versie:
http://www.w3.org/TR/xhtml11
Vorige versie:
http://www.w3.org/TR/2001/PR-xhtml11-20010406
Editors:
Murray Altheim, Sun Microsystems
Shane McCarron, Applied Testing and Technology
Vertaling:
Andy Camps, Playgarden

Samenvatting

Deze Aanbeveling definieerd een nieuw XHTML document type dat gebaseerd is op het module framework en modules gedefinieerd in Modularization of XHTML [XHTMLMOD]. Het doel van dit document type is te dienen als basis voor toekomstige uitgebreide XHTML 'family' document types en een consistente vooruitziend document type te voorzien zuiver gescheiden van de afgekeurde, geërfde functionaliteit van HTML 4 [HTML4] die naar voor gebracht werd in de XHTML 1.0 [XHTML1] document types. Dit document type is essentieel een herformulering van XHTML 1.0 Strict gebruik makend van XHTML Modules. Dit betekend dat veel mogelijkheden beschikbaar in andere XHTML Family document types (zoals XHTML Frames) niet beschikbaar zijn in dit document type. Deze andere mogelijkheden zijn beschikbaar door modules gedefinieerd in Modularization of XHTML. Document auteurs zijn vrij om document types te definiëren gebaseerd op XHTML 1.1 die deze mogelijkheden gebruiken (raadpleeg [XHTMLMOD] voor informatie over het maken van nieuwe document types).

Status van dit document

Dit deel omschrijft de status van dit document op het ogenblik van publicatie. Andere documenten kunnen de plaats van dit document innemen. De meeste recente status van deze documentreeks wordt onderhouden door het W3C.

Dit document is herzien door W3C Leden en andere geïntereseerde partijen en is bekrachtigd door de Directeur als een W3C Aanbeveling. Het is een stabiel document en kan gebruikt worden als referentiemateriaal of geciteerd worden als een normatieve referentie vanuit een ander document. De rol van W3C in het maken van de Aanbeveling is de aandacht vestigen op de specificatie de verspreiding ervan promoten. Dit verbetert de functionaliteit en interoperabiliteit van het Web.

Dit document werd geproduceerd door de W3C HTML Working Group (alleen leden) als deel van de W3C HTML Activity. De doelen van de HTML Working Group worden besproken in het HTML Working Group charter. De W3C staff contactpersoon voor werk aan HTML is Masayasu Ishikawa.

Publieke bespreking van HTML vindt plaats op www-html@w3.org (archief). Stuur om te abonneren een email aan www-html-request@w3.org met het woord subscribe als onderwerp.

Meldt fouten in het originele Engelstalige document aan www-html-editor@w3.org (archief). De lijst met gekende fouten in deze specificatie is beschikbaar op http://www.w3.org/2001/05/REC-xhtml11-20010531-errata.

Meldt fouten in het vertaalde document (dit document) aan andy.camps@playgarden.com

De Engelse versie van deze specificatie is de enige normatieve versie. Informatie over vertalingen van dit document is beschikbaar op http://www.w3.org/MarkUp/translations.

Een lijst van huidige W3C Aanbevelingen en andere technische documenten kan gevonden worden op http://www.w3.org/TR.

Korte inhoudstabel

Volledige inhoudstabel