B. Ontwerpen van Schema met gedefinieerde en uitbreidingsmodules

Deze appendix is normatief.

Deze appendix zal instructies bevatten die aangeven hoe volledige opmaaktalen gedefinieerd kunnnen worden door gebruik te maken van XHTML modules via XML Schema [XMLSCHEMA] zodra XML Schema een W3C Aanbeveling wordt.