J. Dankwoord

Deze appendix is informatief.

Deze specificatie werd voorbereid door de W3C HTML Working Group. De leden op het ogenblik van publicatie waren: