Dit document is een Nederlandse vertaling van een Engelstalig document (http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization).

Deze vertaling is gemaakt door Andy Camps, vervolgens nagelezen door Ruud Steltenpool en gecorrigeerd door Andy Camps, maar kan nog enkele fouten bevatten. In geval van twijfel verwijzen wij naar de officiële Engelstalige versie.

Engelse versie:
http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization
Deze versie:
http://www.playgarden.com/w3c/TR/xhtml-modularization/Overview.html
(zip archief van HTML)
Vertaler:
Andy Camps <andy.camps@playgarden.com>
Auteursrecht:
Copyright © 1999 W3C ( MIT, INRIA, Keio). Alle rechten voorbehouden. W3C-regels betreffende aansprakelijkheid, handelsmerk, documentgebruik en softwarelicentiëring zijn van toepassing.

W3C

Modularisatie van XHTML

W3C Aanbeveling 10 April 2001

Deze versie:
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xhtml-modularization-20010410
Laatste versie:
http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization
Vorige versie:
http://www.w3.org/TR/2001/PR-xhtml-modularization-20010222
Editors:
Murray Altheim, Sun Microsystems
Frank Boumphrey, HTML Writers Guild
Sam Dooley, IBM
Shane McCarron, Applied Testing and Technology
Sebastian Schnitzenbaumer, Mozquito Technologies AG
Ted Wugofski, Openwave (voorheen Gateway)
Vertaling:
Andy Camps, Playgarden
Correctie vertaling:
Ruud Steltenpool

Samenvatting

Deze Aanbeveling specificeert een abstracte modularisatie van XHTML en een implementatie van de abstractie bij gebruik van XML Document Type Definities (DTDs). Deze modularisatie biedt een middel om subsets en uitbreidingen (extensions) voor XHTML te maken. Dit is nodig om het bereik van XHTML uit te breiden naar verschijnende platforms.

Status van dit document

Dit deel omschrijft de status van dit document op het ogenblik van publicatie. Andere documenten kunnen dit document opvolgen. De laatste status van deze documentreeks wordt bijgehouden op het W3C.

Dit document is nagekeken door W3C Leden en andere geïnteresseerde partijen en is bekrachtigd door de Directeur als een W3C Aanbeveling. Het is een stabiel document en kan gebruikt worden als referentie materiaal of geciteerd als een normatieve referentie vanuit een andere document. De rol van W3C in het maken van de Aanbeveling is aandacht richten op de specificatie en de verspreiding ervan promoten. Dit verbetert de functionaliteit en de interoperabiliteit van het Web.

Dit document is gemaakt door de W3C HTML Working Group (enkel leden) als deel van de W3C HTML Activity. Het doel van de HTML Working Group is omschreven in het HTML Working Group charter. De contactpersoon van de W3C staff voor HTML is Masayasu Ishikawa.

Publieke discussie van HTML wordt gevoerd op www-html@w3.org (archief). Stuur een e-mail naar www-html-request@w3.org met het woord subscribe als onderwerp om in te schrijven.

Meldt fouten in de Engelstalige versie van dit document aan www-html-editor@w3.org (archief). De lijst van gekende fouten in deze specificatie is beschikbaar op http://www.w3.org/2001/04/REC-xhtml-modularization-20010410-errata.

Meldt fouten in de vertaling van dit document aan andy.camps@playgarden.com. Er wordt dan zo spoedig mogelijk gereageerd op uw opmerkingen.

De Engelstalige versie van deze specificatie is de enige normatieve versie. Informatie over vertalingen van dit document is beschikbaar op http://www.w3.org/MarkUp/translations. Vanuit het W3C is het verplicht om de voorgaande zin ook in het Engels in de vertaling op te nemen. Vandaar de volgende paragraaf.

The English version of this specification is the only normative version. Information about translations of this document is available at http://www.w3.org/MarkUp/translations.

Een lijst van huidige W3C Aanbevelingen en andere technische documenten kan gevonden worden op http://www.w3.org/TR.

Korte inhoudstabel

Volledige inhoudstabel