Uitgebreide omschrijving van een voorbeeld van celachtergrond berekening

Deze figuur toont de zes overheen gelegde "layers" van het CSS tabelmodel. Deze figuur illustreert het algorithme voor de berekening van de uiteindelijke achtergrond van een cel.

De zes lagen worden afgebeeld als geprioritizeerde rechthoeken die boven elkaar zweven in een drie-dimensionele ruimte (hetgeen wil zeggen dat de lagen getekend worden als ruiten om de indruk van ruimte te geven). De rechthoeken vertegenwoordigen van boven tot onder: cellen, rijen, rijgroepen, kolommen, kolomgroepen en de tabel zelf.

De figuur toont hoe, wanneer naar beneden kijkend op de zes rechthoeken, men de achtergrondkleur van elke cel kan berekenen. Op de top laag wordt elke cel die een achtergrond specificeert getoond als een grijze box met een zwarte rand. Een cel zonder een achtergrond in de bovenste laag wordt afgebeeld als een "venster" op de lager gelegen lagen, welke de definitieve achtergrondkleur geven. Dezelfde visuele metafoor wordt gebruikt voor elke laag, een rij zonder een achtergrond gedraagd zich dus als een venster op de rijgroeplaag, enz.

Terug naar figuur.