Uitgebreide omschrijving van een voorbeeld dat een tabel van reiskosten illustreert

Deze figuur geeft een visuele weergave van een tabel die die speciaal opgemaakt is voor aurale weergave.

De tabel heeft een gecentreerd bijschrift waarin staat "Reiskosten rapport".

De tabel toont uitgaven in drie categorieën (maaltijden, hotels en transport) in twee steden (San Jose en Seattle) op vier verschillende data (25-28 Augustus 1997). Om informatie te groeperen op een bruikbare manier heeft de tabel een centrale kolomgroep met drie kolommen, van links naar rechts benoemd als "Maaltijden", "Hotels" en "Transport". De eerste kolom van de tabel (links van de centrale kolomgroep) somt reisdagen op en benoemd deze dagen met de stad die bezocht werd. In de laatste kolom van de tabel (rechts van de centrale kolomgroep) bevatten cellen informatie over de som van de uitgaven van elke dag.

De eerste rij van data begint met de datum "25-Aug-97". De drie uitgavekolommen tonen $37.74 (maaltijden), $112 (hotel) en $45 (transport). De laatste kolom toont geen subtotaal.

De tweede rij van data begint met de datum "26-Aug-97". De drie uitgavekolommen tonen $27.28 (maaltijden), $112 (hotel) en $45 (transport). De laatste kolom toont geen subtotaal.

In de eerste kolom toont het label "San Jose", dat in vet staat, dat de reiziger zich voor de eerste twee dagen in San Jose bevond.

De derde rij van data toont San Jose subtotalen voor elke categorie: $65.02 (maaltijden), $224 (hotels), $90 (transport) en telt ze samen in de laatste kolom: $379.02. De derde rij heeft een grijze achtergrond om het onderscheid te maken.

De volgende drie rijen tonen dezelfde informatie voor de volgende twee dagen in Seattle.

De laatste rij toont de totalen voor elke categorie (maaltijden, hotels en transport) en, in de rechterbeneden cel van de tabel, het totaal uitgegeven in vier dagen: $800.27

Terug naar figuur.