Uitgebreide beschrijving bij voorbeeld met geclipte overvloeiing

Deze diagram illustreert hoe inhoud geclipt kan worden.

Een box, met een rode border, wordt getoond. In de onderste rechter quadrant van deze (DIV) box, wordt een gedeelte van de tekstinhoud van het BLOCKQUOTE element getoond, met een gestreepte boven- en linker border. De rest van de tekst is niet zichtbaar aangezien ze geclipt wordt door de DIV box, waarvan de 'overflow' eigenschap de waarde 'hidden' heeft.

Terug naar de afbeelding.