Uitgebreide beschrijving bij het boomdiagram behorende bij het voorbeelddocument

Dit diagram illustreert de hiėrarchische structuur in de vorm van een boomdiagram behorende bij een voorbeelddocument.

Het root niveau (HTML) bevindt zich bovenaan. Deze heeft twee kinderen: HEAD en BODY. HEAD heeft een kind: TITLE. BODY heeft drie kinderen: H1, P en UL. De UL heeft op zijn beurt weer drie kinderen: drie maal LI.

In hoofdlijnen (een . geeft een niveau aan):

HTML
.HEAD    
..TITLE
.BODY
..H1
..P
..UL
...LI
...LI
...LI

Ga terug naar de afbeelding.