Uitgebreide omschrijving van een voorbeeld dat tabel rijhoogte berekeningen en verticale celuitlijning illustreert

Deze figuur toont hoe de 'vertical-align' eigenschappen van cellen combineren om de hoogte van de rij die de cellen bevat te bepalen. De figuur illustreert ook de betekenis van sommige waarden van 'vertical-align' die van toepassing zijn op tabelcellen: baseline, top, bottom en middle.

De figuur toont een rij van vij (benoemde) tabelcellen van verschillende hoogte en uitlijningen. Rechts van de rij geven labels de horizontale positie van de top, baseline, middle en bottom van de rij (van top tot bottom) aan.

De eerste cel wordt uitgelijnd met de rij baseline en gaat tot juist onder de rij top. De tweede cel wordt uitgelijnd met de rij baseline en gaat tot juist boven de rij bottom. De derde cel wordt uitgelijnd met de top van de rij en gaat tot juist boven de rij middle. De vierde cel wordt uitgelijnd met de rij bottom en gaat tot juist boven de rij middle. De vijfde cel wordt uitgelijnd met de rij middle en raakt de top noch de bottom van de rij. Een rode horizontale lijn binnen elke cel geeft aan hoe het verticaal uitgelijnd is in de rij box.

Terug naar figuur.