Appendix B. Verschillen met CSS1

Inhoud

Deze appendix is informatief, niet normatief.

CSS2 bouwt verder op CSS1 en alle geldige CSS1 stylesheets zijn geldige CSS2 stylesheets. De wijzigingen tussen de CSS1 specificatie (raadpleeg [CSS1]) en deze specificatie vallen uiteen in drie groepen: nieuwe functionaliteit, geupdate omschrijvingen van CSS1 functionaliteit en verschillen met CSS1.

B.1 Nieuwe functionaliteit

Als aanvulling op de functionaliteit van CSS1, ondersteunt CSS2:

B.2 Geupdate omschrijvingen

De CSS1 specificatie was kort en beknopt. Deze specificatie is volumineuzer en beter leesbaar. Veel van de aanvullende inhoud omschrijft nieuwe functionaliteit, maar de omschrijving van CSS1 eigenschappen is ook uitgebreid. Behalve in een aantal gevallen, die hierna vernoemd worden, geven herschreven omschrijvingen geen wijziging in syntax of semantiek.

B.3 Semantische verschillen met CSS1

Hoewel alle CSS1 stylesheets geldige CSS2 stylesheets zijn, bestaan er een aantal gevallen waar de CSS1 stylesheet een andere betekenis zal hebben wanneer deze geïnterpreteerd wordt als een CSS2 stylesheet. De grootste groep wijzigingen komen voort uit implementatie ervaring die teruggekoppeld wordt in de specificatie, maar er zijn ook enkele verbeteringen van fouten.